Welsh Government features NappiCycle

“We have to be innovative to create a stronger, fairer, and greener Wales. We’re dedicated to investing in new projects and businesses that are doing amazing things to improve the lives of people across Wales. NappiCycle is one of these businesses. They are the only nappy recycling plant IN THE WORLD and they’re right on our doorstep in Rhydaman! Thank you for the important work you are doing, saving our planet one nappy at a time.”

VIEW THE VIDEO ON FACEBOOK

 

Llywodraeth Cymru yn nodweddu NappiCycle

“Mae’n rhaid i ni ddefnyddio arloesedd i greu Cymru gryfach, decach a gwyrddach. Rydym yn buddsoddi mewn prosiectau a busnesau sy’n gwneud pethau anhygoel i wella bywydau pobl. Mae NappiCycle yn Rhydaman ar y blaen pan mae’n dod i ailgylchu. Nhw yw’r unig ffatri yn y byd sy’n ailgylchu hen gewynnau sy’n cael eu ddefnyddio wrth adeiladu ffyrdd. Diolch am eich holl waith pwysig sy’n helpu i achub y blaned.”

GWELD Y FIDEO AR FACEBOOK